ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ վարժարանի, «Գոլոլեան» նախակրթարանի աշակերտներէն խումբ մը (լուսանկարը՝ Օննիկ Նազարեանցի)