day : 29/04/2023 1 result

Գանատահայութիւնը օգնութեան ձեռք կը մեկնէ երկաշարժէն տուժած սուրիահայութեան

Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Միջին Արեւելքը հարուածած ահաւոր երկրաշարժին առաջին իսկ օրէն ՀՕՄ-ը ձեռնածալ չմնաց ու երկրաշարժին պատճառած վէրքերը ամոքելու հաւաքական ճիգին մասնակցելով` ձեռն...