«Եթէ կեանքիդ մէջ փոփոխութիւն կ’ուզես, եկո՛ւր Հայաստան» Քրիստափոր Ժոլիի