Հայաստան hամահայկական hիմնադրամի 30 ամեակն է (փակցանկար` «Թորոնթոհայ»-ի)