day : 19/10/2022 1 result

Երեսունամեայ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը՝ միշտ հայրենիքին հետ. հարցազրոյց Հուրի Նաճարեանին հետ

Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 30-ամեակն է. 1992-ին հիմնուած եւ նոյն տարին Թորոնթոյի մէջ կառոյց հաստատած, աւելի քան 18 հայկական կազմակերպութիւններէ եւ ազգայինն...