«Համախմբուինք մեր հայրենաշինութեան վեհ գործունէութեան շուրջ»