day : 07/09/2023 1 result

«Համախմբուինք մեր հայրենաշինութեան վեհ գործունէութեան շուրջ». զրոյց Հուրի Նաճարեանին հետ

Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Հուրի Նաճարեանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Թորոնթոյի վարչական կազմի փոխատենապետն ու ՀՕՄ-ի ներկայացուցիչն է 1992-ին հիմնուած եւ միեւնոյն տարին Թորոնթո...