Համագանատական հանգանակութիւնը կը շարունակուի սրընթաց կերպով (նկարը տրամադրած է ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչութիւնը)