Սերոբ Վեսոյեանի դիմանկարը (գործ՝ Յակոբ Ճանպազեանի, 2013)