22 Հոկտեմբեր 2022-ին, Նիւ Ճըրզիի Փարամուս քաղաքին մէջ պատուուեցան ԳՀԱԸ-ն եւ անոր երկարամեայ նախագահ, թորոնթոհայ Միհրան Ճիզմէճեանը (լուսանկար՝ ԳՀԱԸ-ի)