«Թռչնոց բոյն»-էն՝ «Նոր թռչնոց բոյն» (փակցանկար՝ «Թորոնթոհայ»-ի)