day : 30/12/2022 1 result

Դէպի «Նոր թռչնոց բոյն»՝ մարդասիրական առաքելութեան ներշնչումով

Սալբի Սաղտըճեան «Ես Աղայեան Ալեքսն եմ, 11 տարեկան։ Հերոս Ռուստամ Աղայեանի եւ Նարինէ Չիլինգարեանի որդին: Մենք եղել են ամենաերջանիկ ընտանիքը մինչ պատերազմ։ Իմ բաղձալի երազանքն է, որ հրաշք ...