Սօնա Մովսէսեանը «Աշխարհի յոռեգոյն օգնականը» չէ (լուսանկարներ՝ Քոնըն Օպրայնի Թուիթըրեան էջէն/TEAM COCO; գրքէն էջեր՝ PLUME-ի; փակցանկար՝ «Թորոնթոհայ»-ի)