Խմբանկար՝ լուսանկարուած «Սէր իմ hայրենիք» գիրքի շնորհանդէսին (լուսանկարը տրամադրած է հեղինակը)