day : 15/02/2023 1 result

Երգին հեղինակը չէր սխալած…

Վահէ Թղլեան Մեծ սիրով կը կրկնեմ Արցախ իմ այցելութիւնս այն մտերմիկ ու հարազատ մարդոց մօտ, որոնք միայն վստահութիւն կը ներշնչեն. ամուր կամքի, դիմացկուն հոգիի տէր ու ընկրկիլ չիմացող, հայու պայ...