Արամ Ա. Կաթողիկոս 2018 Թուականը Կը Հռչակէ «Անկախութեան Տարի»


Յունուար 14ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, ինչպէս նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան թեմերու բոլոր եկեղեցիներուն մէջ, յընթացս սուրբ եւ անմահ պատարագին, կարդացուեցաւ Արամ Ա. կաթողիկոսին հայրապետական սրբատառ կոնդակը:

Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան հիմնադրութեան 100ամեակին նուիրուած կոնդակին մէջ վեհափառ հայրապետը  կը նշէ. «Ազատ ու անկախ ապրելու տենչը եւ կամքը, նո՛յնիսկ իմացեալ մահով, հայ ժողովուրդի դարաւոր պատմութեան ամէնէն յատկանշական երեւոյթներէն մէկը դարձած է` Հայկ Նահապետէն սկսեալ: Հարուստ է մեր պատմութիւնը բռնակալութեան դէմ հերոսական մարտնչումներով»: Վեհափառ հայրապետը հայրապետական կոնդակին մէջ կ՛ընդգծէ, թէ 1918 թուականին կարելի եղաւ երեք յաղթական ճակատամարտեր մղել ու հիմնել Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւնը, որովհետեւ ազատատենչ հայ ժողովուրդը պատմութեան ընթացքին թրծուած էր բոլոր ժամանակներու Վարդան Մամիկոնեաններու եւ Ղեւոնդ Երէցներու հաւատքով ու վճռակամութեամբ: «Ճշդորոշիչ նշանակութիւն ունեցող դարձակէտ մըն է Մայիս 28-ը` Կիլիկեան թագաւորութեան անկումէն յետոյ (1375), օտար ուժերու ենթակայ դարձած հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ», կը շեշտէ վեհափառ հայրապետը, մանաւա՛նդ` միայն եռամեակ մը առաջ Հայոց ցեղասպանութեան ապրած ժողովուրդի մը համար», կ՛ըսէ ան:

Ինչպէս հայապահպանման մէջ, նոյնպէս ալ հայրենակերտման մէջ կեդրոնական դեր ունեցած է հայ եկեղեցին: Այս իմաստով կոնդակը կը յիշէ ի մասնաւորի Սարդարապատի ճակատամարտի մասնակից Գարեգին վրդ. Յովսէփեանի (ապա կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 1943-1952), Ամենայն Հայոց Գէորգ Ե. կաթողիկոսի եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Սահակ Բ. կաթողիկոսի դերակատարութեան մասին:

Անկախութեան ստեղծման ու անոր յաջորդող աշխարհաքաղաքական իրադարձութիւններուն` Հայաստանի Անկախութեան վրայ ձգած ազդեցութեան մասին հակիրճ ակնարկ մը նետելէ ետք, Արամ Ա. կաթողիկոս կը յայտնէ, որ օրին, պատմութեան մէկ ճակատագրական պահուն, անկախութիւնը իր արիւնով կերտած ղեկավարութիւնը ճիշդ որոշումը տուած է «պոլշեւիկեան մուրճի եւ թրքական սալի միջեւ» մնացած հայրենիքը փրկելու առնչութեամբ, ու բնաւ վար չդնելով իր զէնքը, անկախ հայրենիքի Եռագոյնը տարած է սփիւռք` հոն շարունակելու Հայաստանի անկախութեան գաղափարական պայքարը:

Արամ Ա. կաթողիկոս իր կոնդակով կը յայտարարէ. «Մարդկային դարաւոր պատմութիւնը կը վկայէ, թէ վարչակարգերը ժամանակաւոր են, որքան ալ զօրեղ յենարաններ ունենան. յաւերժական են ազգերը` իրենց հայրենիքով ու մշակոյթով», ու կը յիշեցնէ, թէ նուազ քան դար մը ետք Հայաստան անգամ մը եւս անկախացաւ: Արամ Ա. կաթողիկոս Հայրապետական սրբատառ կոնդակը կ՛եզրափակէ նշելով. «Անկախութիւնը սրբազան արժէք է, ու զայն կերտողն ու պաշտպանողը ժողովո՛ւրդն է: Հետեւաբար, Հայաստանի անկախութիւնը գաղափարական ու քաղաքական մօտեցումներէ եւ տարբերութիւններէ վե՛ր պէտք է մնայ: Հայոց Ցեղասպանութեան յաջորդող տարիներուն ու համաշխարհային տագնապալից պայմաններուն մէջ ստեղծուած Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւնը համահայկական խորունկ նշանակութիւն ունի: Այս ենթահողին վրայ հարկ է արժեւորել ու նշել 100ամեակը այս պատմական դէպքին»:

Կոնդակի աւարտին, վեհափառ հայրապետը կոչ կ՛ուղղէ զանազան միջոցներով` հրապարակային, քարոզչական, կրթական ու մտաւորական ծրագիրներով վառ պահելու Հայաստանի առաջին անկախութեան ոգին` յանուն հզօր հայրենիքի ու հայրենակեդրոն սփիւռքի:

Նշենք, որ Արամ Ա. վեհափառը 2018 թուականը հռչակեց «Անկախութեան տարի»: