Արցախի Մէջ Աղքատութեան Մակարդակը 21.6 Տոկոս Է


“Արցախփրես”,- Արցախի Հանրապետութեան Ազգային վիճակագրական պետական խորհուրդի անդամ Իրինա Աւանեսեան կը յայտնէ, որ 2014էն ի վեր Արցախի Ազգային վիճակագրական ծառայութիւնը լուրջ քայլերու ձեռնարկած է հանրապետութեան աղքատութեան մակարդակի գնահատման ուղղութեամբ:

Ըստ Աւանեսեանի՝ կատարուած հետազօտութեան շնորհիւ ձեւաւորուած է նուազագոյն պարէնային զամբիւղ, ինչպէս նաեւ պարէնային եւ ոչ պարէնային ապրանքներու ու ծառայութիւններու արդիական տեսակարար կշիռները: Այդ նուազագոյն պարէնային զամբիւղը կիրառուած է ծայրայեղ (պարէնային) եւ ընդհանուր աղքատութեան գիծերը հաշուելու համար:

«Տնային տնտեսութիւնների կենսապայմանների ամբողջացուած հետազօտութեան ընտրանքում 2017 թուականին ընդգրկուել է 105 բնակավայր, որից 9ը՝ քաղաքային, 96ը՝ գիւղական: Տարուայ ընթացքում հետազօտուել է 1620 տնային տնտեսութիւն, որից 756ը՝ քաղաքային բնակավայրերում, 864ը՝ գիւղական: Իւրաքանչիւր ամիս հետազօտուել է 165 տնային տնտեսութիւն, որից 63ը՝ քաղաքային, 72ը՝ գիւղական բնակավայրերում: 2017 թուականին հարցազրուցավարներն այցելել են 3433 հասցէ, քանի որ տարբեր պատճառներով ընտրանքում ընդգրկուած տնային տնտեսութիւններում հետազօտութիւն չի անցկացուել: Պատճառներից մէկն էլ հանդիսանում է հետազօտութեանը մասնակցելուց հրաժարման դէպքերը, որի տեսակարար կշիռը ընդամէնն այցելած հասցէների նկատմամբ կազմել է 5.6 տոկոս», ըսաւ Աւանեսեան:

Ըստ ոլորտի պատասխանատուին՝ տնային տնտեսութիւններու ուսումնասիրման ծրագիրի 2017ի արդիւնքներուն համաձայն՝ հանրապետութեան բնակչութեան 78.4 տոկոսը եղած է ոչ աղքատ, 21.6 տոկոսը՝ աղքատ, որուն 6.1 տոկոսը՝ ծայրայեղ աղքատ:

«Աղքատութեան պարէնային գիծի արժէքը կամ նուազագոյն պարէնային զամբիւղի արժէքը 2017 թուականին գնահատուած է 23 հազար 745 դրամ: Այս ցուցանիշը մէկ շունչի հաշիւով, հիմնուելով մէկ օրուան համար մէկ շունչի համար սահմանուած ջերմուժը՝ 2232 ջերմուժ արժէքի վրայ: Աղքատութեան գիծի արժէքը անցած տարի գնահատուած էր մէկ ամսուան համար մէկ չափահաս անձի հաշիւով 35 հազար 121 դրամ: 2017 թուականին ծայրայեղ աղքատ է գիւղական բնակչութեան 8 տոկոսը: 2016 թուականի համեմատ 2017 թուականի գիւղական բնակավայրերու մէջ աղքատութեան մակարդակը իջած է 6 տոկոսով, որոնց մէջ՝ ծայրայեղ աղքատութեան մակարդակը՝ 1.5 տոկոսով, իսկ քաղաքային բնակավայրերու մէջ այդ ցուցանիշը աճած է 2.9 տոկոսով, որուն մէջ՝ ծայրայեղ աղքատութիւնը՝ 1.6 տոկոսով», մանրամասնեց Աւանեսեան:

Ամսական մէկ անձի հաշիւով որքա՞ն գումար անհրաժեշտ է լաւ եւ շատ լաւ ապրելու կամ գոյատեւելու համար. այս հարցումին մասնակիցները պատասխանած են, որ շատ լաւ ապրելու համար անհրաժեշտ է 493 հազար 73 դրամ կամ 1023 տոլար, լաւ ապրելու համար՝ 190 հազար 605 դրամ կամ 395 տոլար, գոյատեւելու համար՝ 43 հազար 96 դրամ կամ 89 տոլար: