Հալէպահայութիւնը՝ Արցախի Կողքին


Արցախի զօրակցական հաւաքէն պատկեր մը

«Գանձասար»,- Սուրիոյ Երիտասարդական Միութեան կազմակերպութեամբ, Կիրակի, Հոկտեմբեր 18-ին աւելի քան 1500 հալէպահայեր հաւաքուած էին Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարանի շրջափակէն ներս, Հալէպէն իրենց զօրակցական կոչը ուղղելու Արցախի անկախ Հանրապետութեան, անոր յաղթական բանակին ու ժողովուրդին։

Ազգային_յեղափոխական երգերով հանդէս եկաւ երգիչ Յակոբ Մկրտիչեան, երգեհոնի ընկերակցութեամբ Ճորճ Հինտոյեանի։

Համերգը նուիրուած էր անառիկ Արցախին ու անոր հզօր բանակին։

«Արցախը Հայաստան է», «Պիտի յաղթենք», «Ճանաչում Արցախի Հանրապետութեան» կոչերով Հարիւրաւոր երիտասարդներ, պատանիներ բեմ բարձրանալով խոստում տուին որպէս նորահաս սերունդներ իրենց բոլոր կարելիութիւններով զօրավիգ կանգնելու Արցախին։

Զօրակցական հաւաքէն պատկերներ, Հալէպի Ազգ․ Քարէն Եփփէ ճեմարանի շրջափակէն ներս