day : 30/08/2017 2 results

Ինչպէ՞ս Հայրենասիրութիւնը Դնել Հայրենադարձութեան Մայրուղիի Վրայ

Յ․ Պալեան Հայրենասիրութիւնը սիրել է սեփական երկիրը: Ազգայնականութիւնը ատել է ուրիշի երկիրը: ՇԱՐԼ ՏԸ ԿՈԼ Եթէ փորձէինք մտածել իրա՛ւ հայրենասիրութեան մասին, անկեղծութեան եւ ճշմարտութեան ...

19 Indicted for Turkish Attack on Peaceful Protesters in DC

Erdogan’s security personnel attack peaceful protesters during demonstration near the Turkish ambassador’s residence in Washington DC on May 16, 2017. (Image: VOA Turkish Video/Screenshot) If Convicted, Hate Crime Charges Can Extend Prison Terms to 15 Years WASHINGTON—A grand jury in the United State. capital issued indictments against ...