day : 12/01/2018 4 results

ANCA Outlines 2018 Advocacy Priorities

ANCA issues a community call-to-action to advance 2018 Armenian American advocacy priorities WASHINGTON—The Armenian National Committee of America shared its 2018 Armenian American policy priorities in an in-depth video presentation featuring “asks” of the U.S. government regarding a secure Artsakh Republic, a just resolution of the ...

State Department Lists Armenia Among Safe Countries For American Travelers

U.S. Department of State launched improvements to how we share information with U.S. travelers. Under the new system, every country will have a Travel Advisory, providing levels of advice ranging from one to four. Armenia appeared in the Level 1 group when the travelers need to take “normal precautions”. “This is the lowest advisory level ...

Parliament Committee Approves Statement on Yezidi Genocide

YEREVAN—Armenia’s National Assembly’s Standing Committee on Foreign Relation on Thursday approved a draft statement recognizing and condemning the genocide perpetrated against the Yezidi people by terrorists groups on territories of Iraq under their control. The issue will now be discussed at a plenary session of the Parliament. The draft ...

Ս. Ծննդեան Տօնին Առթիւ՝ Երեսփոխան Պրայըն Մէյ Կ’այցելէ Ս. Նշան Եկեղեցի եւ Գէյմրիճի Հայ Կեդրոն

Յունուար 7ին, Ս.Ծննդեան տօնին առթիւ, Գէմպրիճի Ս. Նշան Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ: Պատարագին ներկայ գտնուեցաւ Գանատա-Հայաստան Խորհրդարանական Խմբակցութ...