day : 13/06/2019 2 results

Syrian Restaurants in Armenia: A Pinch of Home, a Taste of Exile

By Ugur Ümit Üngör Yerevan: From Culinary Desert to Oasis The first time I visited Yerevan was for the fieldwork for my Ph.D. research in the summer of 2006, when I took the tantalizingly slow Soviet night train from Tbilisi. Back then, the choice of restaurants was so limited that I distinctly remember going to bed some nights with a bag ...

Կեանքէն Հեռացած է Երուսաղէմի Հայ Դատի Գրասենեակի Ղեկավար Ժորժեթ Աւագեանը

Յունիս 13-ին մահացած է երուսաղէմահայ ազգային-հասարակական գործիչ, Երուսաղէմի Հայ Դատի հերթապահ Ժորժեթ Աւագեանը: Ժորժեթ Աւագեան ծնած է 1938-ին, Իսրայէլի Ռամի գիւղը:  Մանկավարժ, հոգեբան, ինչպէս ...