day : 18/06/2019 2 results

Հայ Անուանի Գիտնական Ռեյմոնտ Տամատեան Հայաստան Կ՛այցելէ

Վարչապետ Փաշինեան կը հիւընկալէ հայ անուանի գիտնական Ռեյմոնդ Տամատեանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Յունիս 18-ին հիւրընկալած է հայ անուանի գիտնական, գիւտարար եւ բժիշկ Ռեյմոնդ Տամատեանը, որ MRI ...

Hayastan Fund should be seen as an institute of pan-Armenian trust – President

(Armradio) – The Hayastan All-Armenian Fund should be seen as an institute of pan-Armenian trust, which lives with the present, not the past, Armenian President Armen Sarkissian said at the 28th joint sitting of the Fund’s Board of Trustees and local affiliates. The President stressed that the Fund should not be treated as a road and ...