day : 03/12/2019 1 result

Արամ Ա. Կաթողիկոս Հարիւր Միլիոն Լիբանանեան Ոսկի Կը Յատկացնէ Կարիքաւոր Հայ Ընտանիքներուն

Արամ Ա․ Կաթողիկոսին հրաւիրած մտաւորականներու հաւաքը Անթիլիասի մայրավանքէն ներս ԱՆԹԻԼԻԱՍ,-  Նոյեմբեր 2-ին Անթլիասին մայրավանքէն  ներս Արամ Ա․ կաթողիկոսի հրաւիրած մտաւորականներու հաւ...