day : 13/01/2020 4 results

Creative Armenia And AGBU Announce 2020 Fellows

(Creative Armenia)- Creative Armenia and Armenian General Benevolent Union (AGBU) announced the six recipients of the 2020 Creative Armenia-AGBU Fellowships, a uniquely tailored program of funding, mentorship, and promotion designed for career acceleration.  ​The selected fellows for the 2020 term are: conductor and composer Alexandr ...

12 Deeds of Christmas: Love in Action

Church Volunteers in Toronto prepare Christmas dish for the needy with father Vartan Tashjian Christmas is a time of giving; “For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish but may have eternal life.” (John 3:16). In December 2019, under the auspices of His Eminence Archbishop Papken ...

Armenophobia Has Become a State Policy in Azerbaijan: 30 Years After Baku Pogroms

Pashinian pays tribute to the memory of the victims of the Baku pogroms at  Tsitsernakberd Memorial Complex on January 14 (Armradio),- Armenophobia has become a state policy and creed in Azerbaijan, Prime Minister Nikol Pashinyan said in a statement on the occasion of the 30th anniversary of anti-Armenian Pogroms in Baku. “Today we ...

Օնթարիոյի Հայ Ոսկերիչներու Միութեան (AJA ONTARIO) Ատենապետ Սերժ Շամահեանի Հետ Ոսկեփայլ Զրոյցի Մը Հետքերով

Օնթարիոյի Հայ Ոսկերիչներու Միութեան ( AJA ONTARIO) ատենապետ Սերճ Շամահեան Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Քանի՞ անգամ կրցած ենք ճիշդ անձը յարմար պաշտօնի գլխուն տեսնել։ Անշուշտ շատ գոհ ու երախտապա...