day : 29/01/2020 3 results

Ս․ Ծննդեան Առթիւ Սուրբ Եւ Անմահ Պատարագ

Ս․ Ծնունդի առթիւ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ: պատարագիչն է Առաջնորդ Տ․ Աբգար Ս․ Եպս․ Յովակիմեան Կիրակի՝ 5 Յունուար 2020-ին, աշխարհի տարածքին համայն հայկական եկեղեցիները նշեցին Ս․ Ծննդեան եւ Աստ...

Women of Artsakh: A Tale of Heroic Resilience

Artsakh Supreme Court of Justice is composed of all female judges headed by Narine Narimanyan (third from the left). (Photo by Karl Mancini from his long term work 'Women of Artsakh). http://www.karlmancini.com/women-of-artsakh) By: Karin Saghdejian Deragopian In October 1993, when I was in Artsakh as a young reporter for the Armenian daily ...

Aurora Prize Chair Dr. Tom Catena Earns Top Medical Missionary Award

Dr. Tom Catena at Nuba (Armradio)- Dr. Tom Catena, Aurora Humanitarian Initiative Chair and 2017 Aurora Prize Laureate is being honored with a top international medical award. The Florida-based African Mission Healthcare (AMH) announced that Dr. Tom Catena is the recipient of the nonprofit’s 2019 Gerson L’Chaim Prize for ...