day : 21/03/2020 4 results

ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական Կոմիտէի Հաղորդագրութիւն Գորոնաժահրի Հետ Կապուած

Գորոնաժահրի պատճառած արտակարգ դրութեան իրավիճակին դէմ յանդիման՝  առ ի գիտութիւն մեր համայնքի անդամներուն կը փոխանցենք հետեւեալը. Գանատայի տարածքին գործող Հայ կեդրոնները փակուած ...

ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական Կոմիտէի Հաղորդագրութիւն Գորոնաժահրի Հետ Կապուած

Գորոնաժահրի պատճառած արտակարգ դրութեան իրավիճակին դէմ յանդիման՝  առ ի գիտութիւն մեր համայնքի անդամներուն կը փոխանցենք հետեւեալը. Գանատայի տարածքին գործող Հայ կեդրոնները փակուած յայ...

Coronavirus Cases Reach 160 in Armenia

The Number of confirmed coronavirus cases in Armenia have reached 160 the National Center of Disease Control informs. One patient has recovered and been discharged from hospital. The Ministry of Health calls to: Stay at home, Limit your contacts, Follow personal hygiene, Wash your hands frequently with soap for at least ...

Moderna’s Noubar Afeyan Briefs Armenian President On The Testing of COVID-19 Vaccine

Noubar Afeyan -President Armen Sarkissian (Armradio)- President Armen Sarkissian had a telephone conversation with Noubar Afeyan, a well-known American-Armenian entrepreneur and philanthropist, Aurora Humanitarian Initiative co-founder. The American Moderna Therapeutics biotechnology company, co-founded and chaired by Noubar Afeyan, has develo...