day : 08/08/2020 2 results

Armenia’s First Humanitarian Flight to Beirut Takes Off

(Asbarez)- The first humanitarian flight carrying emergency assistance to Lebanon was loaded and took off from Yerevan’s Zvartnots Airport Saturday night. Accompanying the flight to Beirut is Armenia’s High Commissioner for Diaspora Affairs Zareh Sinanyan, who told reporters at the airport that he will tour Armenian communities in Lebanon, ...

Ցաւի Արձագանգ Մը Հեռուէն

ՍԻԼՎԻ ԱԲԷԼԵԱՆ Աւերակ դարձած փողոցներ, փլատակ տուներ, արիւն եւ մոխիր… Օր 3…Կ’արթննամ փորձելով հաւատալ, որ ցաւը հեռացած կրնայ ըլլալ քիչ մը …Իսկոյն տեղս կ’առնեմ համակարգիչին դիմաց եւ… ...