day : 09/03/2021 2 results

Ցասում

Րաֆ­ֆի Սար­գի­սեան   Քա­ռաս­նօ­րեայ ար­ցուն­քա­բեր, զսպո­ւած բո­լոր ցա­ւե­րը մեր` վե­րա­ծե­ցինք ցա­սու­մի` Վա­հագ­նեայ բո­ցե­րով վա­ռած, սան­ձար­ձա՛կ։   Այս գի­շեր, կը ...

March to Yerablur to Mark International Women’s Day

To mark International Women’s Day, the Homeland Salvation Movement organized a march to Yerablur National Cemetery (Asbarez)- To mark International Women’s Day, the Homeland Salvation Movement organized march from Baghramyan Street, where protesters have been camping out for weeks, to the Yerablur National Military Cemetery on Monday. The ...