day : 11/03/2021 3 results

Hampig Sassounian to be Granted Parole

(Asbarez)- The office of California Governor Gavin Newsom informed the Armenian National Committee of America Western Region Wednesday that the Governor has decided to allow Hampig Sassounian’s release by waiving any further appeals of the court’s ruling which upheld the Parole Board’s decision to grant parole. “We are truly grateful to ...

Azerbaijan Releases Armenian Woman After Months in Captivity

(Civilnet)- Maral Najarian, the Lebanese-Armenian woman captured by Azerbaijani forces in Karabakh soon after the Second Artsakh War, has been released.  After months in captivity, Najarian, who was born in Lebanon, was reunited with her family at the Beirut-Hariri International Airport at around 9:30 p.m. local time.  At around 8 ...

Գերաշնորհ Սրբազան Մեղրիկ Եպս. Բարիքեանի Խնկելի Յիշատակին

Հայր Մեղրիկին հետ․ ձախին՝ Տէր եւ Տիկին Խաչիկ եւ Այտա Գանձապետեան, աջին Արմենուհի Գոլոլեան եւ Դոկտ․ Իզապէլ Գաբրիէլեան Չըրչըլ Ար­մե­նու­հի Գո­լո­լեան Սի­րե­լի Սրբա­զան Հայր, Մեծ յու­զո...