day : 28/03/2021 2 results

Ծաղկազարդը Նշուեցաւ Էջմիածինի Մէջ

ԵՐԵՒԱՆ,- Այս Կիրակի` Մարտ 29-ին, Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կը տօնէ Ծաղկազարդը` Տէր Յիսուս Քրիստոսի` Երուսաղէմ յաղթական մուտքի յիշատակը:  Այսօր Էջմիածինի Ս․ Գայանէ եկեղեցւոյ ...

Armenian Chair To Be Established At Charles University In Prague

Faculty of Arts, Charles University in Prague Armenian Chair will be established within the Department of East European Studies of the Faculty of Arts of the Charles University in Prague, the Armenian Embassy in the Czech Republic informs. A respective agreement was signed by Armenia’s Ambassador Ashot Hovakimian and the Dean of the ...