day : 25/06/2021 2 results

Արցախի Մէջ Պիտի Բացուին Ընկերային֊Հոգեբանական Կեդրոններ

«Սոցիալական աշխատողների ասոցացիա»յի նախագահ Միրա Անտոնեան  «Արցախփրես»,- «Սոցիալական աշխատողների ասոցացիա»ն (Ընկերային աշխատողներու միութիւնը-Թ․) պատերազմէն ետք Արցախի մէջ օգնութեան ...

Museum of The Bible Launches Online Exhibition On Churches of Artsakh

The Museum of the Bible in Washington hosted ՛՛Ancient Faith: The Churches of Nagorno Karabakh՛՛ event celebrating the launch of a new online exhibition documenting the sacred sites of Artsakh (Nagorno-Karabakh). In his opening remarks, Armenia’s Ambassador to the US Varuzhan Nersesyan highlighted this initiative and expressed ...