day : 16/08/2021 2 results

Ս․ Աստուածածնայ Տօնին Առիթով Կազմակերպուած ՀՄԸՄ-ի Աւանդական Տողանցքը Մեծ Խանդավառութիւն Ստեղծեց Քեսապի Մէջ

Տողանցքին մասնակցած ՀՄԸՄ-ականները հոգեւոր պետերուն հետ Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին առիթով` Կիրակի, 15 Օգոստոս 2021-ի կէսօրուան ժամը 12:00-ին, Քեսապի մէջ տեղի ունեցաւ ՀՄԸՄ-ի աւանդական տողա...

NBA Star Enes Kanter Raises Awareness About Armenian Genocide, Urges Erdogan to Face Turkey’s Past and Present Crimes

NBA Star Enes Kanter (Boston Celtics) has called on Turkish President Recep Tayyip Erdogan and all of Turkish society to reckon honestly with Turkey’s crimes – past and present. “It’s time to destroy all the walls and start building peace and bridges of love between two beautiful countries,” said Kanter, who is of Turkish ...