day : 22/09/2021 2 results

On Armenian Independence Day, the ANCC Presses Ottawa to Establish an Embassy in Yerevan

(OTTAWA – September 21, 2021) – Today, the Armenian National Committee of Canada (ANCC) is joining Armenians in Canada and around the world in celebrating the 30th anniversary of the independence of the Republic of Armenia. On September 21, 1991 – after seventy years of Soviet dominance, Armenia regained its independence and ...

Տիրուկին Հետ․ «Աստուած Մեծ է»

Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան - Արաբերէն գիտես, չէ՞, _ անգլերէնով հարցուց տնօրէնուհին։ - Անշո՛ւշտ, _ պատասխանեցի։ - Խօսակցութիւն մը թարգմանելո՞ւ չափ, _ շեշտեց կասկածելով։ - Ի հարկ է, մայրենի ...