day : 05/10/2021 1 result

Ամերիկահայ Արտեմ Փաթափութեան Բնախօսութեան եւ Բժշկութեան Նոպելեան Մրցանակակիր

Փրոֆ. Դոկտոր Արտեմ Փաթափութեան իր գործընկեր Տէյվիտ Ճուլիըսթի հետ միասին արժանացան Բնախօսութեան եւ Բժշկութեան 2021-ի Նոպելեան մրցանակին, իրենց «Ջերմաստիճանի եւ հպման ընկալիչներու յայտնաբերո...