day : 15/11/2021 1 result

«Կոչ Կ’ուղղենք Համայն Գանատահայութեան՝ Բարերարներու Աջակցութեամբ Տէր Կանգնելու Լիբանանի Հայ Գաղութին»․ ՀՕՄի Գանատայի Շրջ․ Վարչութեան Ատենապետուհի Անի Օհանեան

Հարցազրոյցը վարեց՝ Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Լիբանանահայ գաղութի ներկայ իրավիճակը խիստ ծանր է, իսկ անոր անմիջական կարիքները աներեւակայելիօրէն հսկայ․ չքաւորութիւնը, անգործութիւնը, ...