day : 07/03/2022 2 results

Armenian Soldier Killed as Azerbaijan Opens Fire in the Western Section of the Border

Sergeant Hrach Manasaryan Two Armenian servicemen were wounded units of the Azerbaijani Armed Forces opened fire on the Armenian military positions located in the western part of the Armenian-Azerbaijani border on March 7, at around 12:40 pm. Contract serviceman, Sergeant Hrach Manasaryan died on the way to the hospital.The Ministry of ...

Ընտրեալ Գիրքերը Ընտրեալ Ընկերներ Են․ Հայ Գիրքի Շաբաթավերջ Թորոնթոյի Մէջ

"Հայ Գիրքի Շաբաթավերջ" ցուցահանդէս-վաճառքէն պատկերներ Արշօ Զաքարեան -Այս գիրքին վրայ tax պիտի աւելցնե՞նք,- կը հարցնէ ընթերցասէր տիկին մը։ -Ո՛չ, հոս Հայաստան է, - կը կատակէ գրատարածի պատասխ...