day : 11/03/2022 2 results

Azerbaijani Forces Use 120mm Mortars as They Target School Area in Khnapat, Artsakh

(Armradio)- The Azerbaijani armed forces used a mortar as they fired in the direction of Khnapat village, while in Taghavard they once again called to leave the village through a loudspeaker, Artsakh Police inform.According to preliminary data, at around 10:20 am today, the Azerbaijani side fired two shells from 120-mm mortars in the direction of ...

Թորոնթոն Մեծ Շուքով Կը Տօնէ ՀՅԴ 131-ամեակը՝  Փետրուարեան Ապստամբութեան Եւ Արցախեան Շարժումի Սկզբնաւորման Տարեդարձներուն Զուգահեռ

ՀՅԴ Գանատայի Պատանեկան Միութիւններու «Քրիստափոր» եւ «Ռոստոմ» Մասնաճիւղերու 120 պատանիներու մուտքը սրահ Մեր ազգին ու հայրենիքին համար ոչ միայն ճակատագրական, այլ նաեւ օրհասական ժամանակաշր...