day : 30/04/2022 4 results

ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան Անդամները Արցախէն Կը Մեկնին Նոր Ծրագիրներով Ու Գաղափարներով

ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան անդամներուն այցելութիւնը Արցախ «Ապարաժ»,- Ապրիլ 26-29-ը Արցախ այցելեցին Հայ Օգնութեան Միութեան Կենտրոնական Վարչութեան (ԿՎ) անդամները, ՀՕՄի Հայաստանի շրջանային ...

Commemoration of the 107th Anniversary of The Armenian Genocide at The Holy Trinity Armenian Church

On the occasion of the 107th anniversary of the Armenian Genocide, the Inter-Denominational Committee of Toronto had organized a commemoration of the Holy Martyrs on Sunday, April 24, 2022, hosted by Holy Trinity Armenian Apostolic Church. Present were the pastors of the Armenian churches in Toronto. The keynote speaker of the day was the ...

Ս․ Թաղման Թափօր եւ Արարողակարգ՝  Թորոնթոյի Ս․ Աստուածածին Եկեղեցւոյ Մէջ

Ս․Թաղման արարողութիւն՝ Թորոնթոյի Ս․ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ  «ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՑԻՆՔ ՔԱԼԵԼ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԴԱԳԱՂԻՆ ԵՏԵՒԷՆ ՀԱՒԱՏԱԼՈՎ, ՈՐ ՔՐԻՍՏՈՍ ԿԵԱՆՔ Է, ՈՒ ԱՅԴ ԿԵԱՆՔՈՎ ՄԵՆՔ ՊԻՏԻ ԱՊՐԻՆՔ ՈՒ ՊԱՅՔԱՐԻ...

Սուրբ Զատկուան Տօնին Առիթով Ճաշկերոյթ՝ Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնէն Ներս

«Տուն Օրհներք»ի արարողութիւնը՝ ձեռամբ Տ. Տաթեւ Աւ. Քհնյ Միքայէլեանի Թորոնթոյի Ս․ Աստուածածին եկեղեցւոյ հոգաբարձութիւնը, Քրիստոսի Ս․ Յարութեան տօնին առիթով, կազմակերպեց ճաշկերոյթ մը, ...