day : 23/05/2022 1 result

Թորոնթոհայ Ալպերդ Աճեմեանի Հարիւր Քիլոմեթր Վազքի Ճանապարհով Իրականացուցած Բարեգործական Յաջողութեան Ուղին

Ալպերդ Աճեմեան Հարիւր Քիլոմեթր Վազքի ժամանակ Երուսաղէմ ծնած եւ քսան տարեկանին Թորոնթօ հաստատուած մեր հայրենակից Ալպերդ Աճեմեան սկսած է վազել 10 տարիներ առաջ, ապա՝ սիրահարելով վազքին ու ...