day : 08/06/2022 2 results

Դամբանական՝ Պարոն Անդրանիկ Չիլինկիրեանի

Կրթական մշակ Անդրանիկ Չիլինկիրեանը՝ իր սիրելի հայրենիքին մէջ, 2014 Տարօն Սրկ. Հալլաճեան Արժ. Տ. Զարեհ Աւագ Քհնյ. Զարկարեան՝ Հոգեւոր Հովիւ Թորոնթոյի Սբ. Երրորդութեան Հայց. Առաքելական Եկեղեց...

Զարթի՛ր Հայորդի

Րաֆֆի Սարգիսեան Մեր վզին չոքած ծունկը նենգ,Ստրկամիտը կ'ուզէ մնալ իր տեղ,Շնչահեղձ եւ անգիտակից՝ թմրած ենք,Մենք մեր կամքին տէրը չենք։Զարթի'ր հայորդի,Բռնակալին ծունկը ջարդենք։ Երէկ թուրքը, ...