day : 06/07/2022 1 result

Թորոնթոյէն Օթաուա հեծելարշաւ՝ յանուն հայ զինուորին. հարցազրոյց

Յառաջիկայ ամիս, Օգոստոս 2022-ին, թորոնթոհայ ընկերներ` Խորէն Մարդոյեան եւ Ռաֆֆի Տեմիրճեան հեծանիւներով 389 քիլոմեթր պիտի կտրեն իրենց լումանները յատկացնելու Արցախեան 44-օրեայ պատերազմի ընթացքին ...