day : 31/07/2022 2 results

Օնթարիոյի մէջ ՀՀ պատուոյ հիւպատոս` Վարուժան Լափոյեան հրաժարած է

Թորոնթոհայ բարերար եւ հանրածանօթ գործարար` Վան (Վարուժան) Լափոյեան հրաժարած է Օնթարիոյի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան պատուոյ հիւպատոսի իր պաշտօնէն: Լափոյեան «Թորոնթոհայ»-ին յայտնեց, թէ ...

Armenia’s Honourary Consul in Ontario Van Lapoyan resigns

Canadian-Armenian entrepreneur and community benefactor Van (Varoujan) Lapoyan has resigned from his position as the Honourary Consul of the Republic of Armenia in Ontario. Lapoyan told Torontohye that he left the post he has held since 2019 for personal reasons. Lapoyan has been a long-time supporter of the Armenian community. In 2016, Mr. ...