day : 03/09/2022 1 result

Արցախն այս շաբաթ

2 Սեպտեմբերին Ստեփանակերտի մէջ տեղի ունեցած երթէն պատկեր մը (լուսանկարը` Արցախպրես-ի) — 2 Սեպտեմբերը Արցախի անկախութեան օրն է։ Հանրապետութեան հռչակման 31-րդ տարեդարձին առիթով Ստեփանակերտի ...