day : 28/10/2022 1 result

Գիւտ խաչի տօնը եւ անոր խորհուրդը

Տարօն սրկ. Հալլաճեան  Կիրակի, 23 Հոկտեմբեր 2022-ին, Հայաստանեայց առաքելական սուրբ եկեղեցին նշեց Գիւտ խաչի տօնը։ Հայ եկեղեցին տարուան ընթացքին կը նշէ չորս տօներ, որոնք նուիրուած են Սուրբ ...