day : 11/12/2022 1 result

Թորոնթոյի Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ ծուխը՝ 94 տարեկան

Կիրակի, 4 Դեկտեմբեր 2022-ին, Սբ. Երրորդութիւն Հայոց Առաք․ եկեղեցին տօնախմբեց ծուխի հիմնադրութեան 94-րդ տարեդարձը: Եկեղեցւոյ մամուլի գրասենեակը վերջերս յատուկ հաղորդագրութեամբ մը յայտնեց, որ ...