day : 16/02/2023 1 result

Վարդանի խոհերը

Կարօ Սարգիսեան Ահա բացուեց արեւն փայլակ Լոյս մարգերուդ անսահման,Ու հեղեղն դարձաւ շողակ՝Դաշտ իմ հոգու, դաշտ իմ արեան: Կը յիշեմ մեր զօրքը շեմիդ կանգնած`Կը դիտէր լուսաբացը հորիզոնին.Որ կը ...