day : 22/02/2023 1 result

Վարդանանց տօնակատարութիւն՝ Թորոնթոյի մէջ

Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան «Այս հաւատքէն մեզի ոչ ոք կրնայ խախտել. ո՛չ հրեշտակները, ո՛չ մարդիկ, ո՛չ սուրը եւ ո՛չ հուրը, ո՛չ ջուրը եւ ո՛չ ալ որեւէ այլ դառն հարուած…»։ ԵՂԻՇԷ ՎԱՐԴԱՊԵՏ Հինգշ...