day : 14/03/2023 1 result

Թառամած յուշեր

Տարօն Պարոյր Թառամած յուշեր՝Պայծառ օրերու,Լերկ ծառեր՝աշնան օդերու,Լոկ, միայնակ, ցուրտ գիշերներ,Սուլիչ հովինԴատարկ փողոցներ։ Տան հոգին` աննշմար մեղեդին,Շշուկ մը հազիւ լսելի,Ու մելամաղձ...