day : 02/06/2023 2 results

When, where, and how to vote in the biggest by-election in Canadian history

By Harout Manougian On Monday, June 26, 2023, Torontonians will take part in the biggest by-election in Canadian history as they elect a new mayor. While by-elections have historically had lower voter turnout than general elections, they have also been opportunities for Toronto Armenians to demonstrate their engagement in the political process ...

«Թորոնթոհայութի՛ւն, վստահ եղէք, որ միշտ ձեր կողքին եմ». թեկնածու Ճաշ Մեթլաու

Թորոնթոյի Հայ դատի յանձնախումբը իր զօրակցութիւնը յայտնած է Թորոնթոյի քաղաքապետի թեկնածու Ճաշ Մեթլաուին: Հայ համայնքի երկարամեայ բարեկամը 2010-էն ի վեր կը ծառայէ Թորոնթոյի քաղաքապետարանի ...