day : 12/06/2023 2 results

ARS Armenian Private School’s track and field team earns six medals

By Coach Sam Manougian On May 10, the ARS Armenian Private School Kololian Elementary track and field team participated in the SSAF (Small Schools Athletic Federation) track and field meet at York University. Over 40 schools were represented in the under-12 and elementary divisions, which included students from grades four to eight. Led by ...

«Սրտիդ մելանը» եւ «Բարձունքներն ի վեր». Տարօն Պարոյր

Ստորեւ կը ներկայացնենք թորոոնթոհայ երիտասարդ բանաստեղծ Տարօն Պարոյրի երկու ստեղծագործութիւնները, որոնք վերջերս հրատարակուեցան «Թորոնթոհայ»-ի յունիս 2023 թիւին մէջ: Սրտիդ մելանըՏարօն ...